r-selekce

r-selekce, ekol. přirozený výběr druhů nebo jedinců v živoč. populaci s větší rychlostí populačního růstu (r). Druhy s vysokou rychlostí populačního růstu, zvané r-specialisté, např. hraboši, mají obvykle malé tělo a neustále a rychle se rozmnožují; mláďata brzy dospívají a dožívají se krátkého věku, obvykle méně než l rok. Jejich početnost prudce kolísá a často se přemnožují, pak katastrofálně vymírají. V.t. K-selekce; růst populace.