r poloměr

r, obvyklá zn. pro poloměr. V.t. poloměr obecně - 1. mat. a) p. kružnice (koule), úsečka s jedním krajním bodem ve středu a druhým na kružnici (kouli); b) p. křivosti viz křivost; c) viz poloměr konvergence mocninné řady; 2. fyz. a) p. setrvačnosti (gyrační p.), vzdálenost od osy rotace, kde by musela být soustředěna veškerá hm. tělesa, aby měla stejný moment setrvačnosti jako dané těleso; b) Bohrův p., poloměr oběžné dráhy elektronu ve stavu s nejnižší energií v Bohrově modelu vodíkového atomu.