propadlina

propadlina, hor. větší deformace zemského povrchu při dobývání užitkového nerostu blízko pod povrchem, nebo když ložisko má výchoz (vystupuje na zemský povrch). P. vznikají zejm. při dobývání strmých ložisek (žil) nerostů. Naplňují se povrchovými vodami, které mohou prosakovat do dolu. Voda bývá někdy ve spojení s podzemní vodou a je ovlivněna těženými nerosty.