právo nouze

právo nouze, právo na sebezáchovu, sebeochranu nebo též právo na existenci. Mez. praxe imper. států 19. a 20.st. se na ně často odvolávala ke zdůvodnění násilných akcí, porušujících územní celistvost a polit. nezávislost jiného státu. Soudobé mez. právo, které zakazuje použití síly a hrozby silou a zavazuje všechny státy řešit vzájemné spory pokojnými prostředky, uplatnění p. n. nepřipouští.