polocké knížectví

polocké knížectví, rus. feud. státní útvar vytvořený v 10.st; střediskem Polock. Zaujímalo údolí Záp. Dviny, Bereziny a Nemanu. V 10.st. za Vladimira I. Svjatoslaviče součástí Kyjevské Rusi, 1021 se oddělilo, ve 12.st. se rozpadlo na úděly. Od 1307 auton. součást Litevského velikého knížectví; koncem 14.st. zaniklo.