pineální orgán

pineální orgán, hřbetní (dorzální) vychlípenina stropu třetí mozkové komory za parietálním orgánem. U mihule a plazů má světločivnou, u ptáků a savců endokrinní funkci. V.t. epifýza.