pchejlikangská kultura

pchejlikangská kultura [podle lokality Pchej-li-kang ve Středočín. rovině], raně neolitická kult. v Číně asi ze 7. až 5.tis. př.n.l.; její nositelé obývali stavby kruhového nebo čtverhranného půdorysu, mrtví byli pohřbíváni na rodových pohřebištích. Keramika šňůrová a s hřebenovým vzorem, částečně i malovaná. Hl. způsobem obživy bylo zeměd., přetrvával lov, rybolov a sběr.