pactum de contrahendo

pactum de contrahendo [pak-dé kondó, lat.], smlouva o budoucí smlouvě, v níž si účastníci vzájemně slibují, že jeden druhému poskytne určité plnění, avšak teprve na zákl. další smlouvy, kterou sjednají až po uplynutí určité doby nebo po splnění určité podmínky.