pacta sunt servanda

pacta sunt servanda [pak-, lat.], smlouvy musí být dodrženy - základní zásada mez. práva, stanovící závaznost mez. smluv, sjednaných mezi státy. Porušení povinností jednou stranou vyvolává odpovědnost tohoto státu. Zásada p. s. s. se uplatňuje i v občanském a hospodářském právu.