přepravní obal

přepravní obal, obal, kterým se opatřuje zboží v souvislosti s jeho přepravou. P. o. má funkci ochrannou a funkci racionalizační. Ochranná funkce záleží jednak v ochraně zboží samého proti nebezpečím, jejichž zdrojem je dopravně přepravní proces, jednak v ochraně jiného zboží společně přepravovaného, v ochraně provozních prostředků a zařízení dop. a zdraví a života pracovníků, kteří se zbožím přicházejí za jeho přepravy do styku, a to proti nebezpečím, jejichž zdrojem jsou přirozené vlastnosti zboží. Racionalizační funkce p. o. záleží v tom, že se pomocí p. o. vytvářejí manipulační kusy o parametrech, které umožňují optimální využití ložné kapacity dop. prostředku a účinné uplatnění prostředků mechanizace při všech úkonech se zbožím za přepravy.