předlokační aglomerace

předlokační aglomerace, označení kumulace neopevněných osad v okolí význ. raně středověkých hradů ( v Čechách např. u Prahy, Žatce). P. a. neměly samosprávu a městské zřízení, počtem obyvatel a ekon. významem byly vývojovým předstupněm měst, zakládaných od 13. století.