pád pohyb

pád, ang. fall pohyb objektu svislým směrem k povrchu, způsobený přitažlivostí nebeských těles. Při volném pádu z téhož místa ve vzduchoprázdnu se tělesa nezávisle na hm. a tvaru pohybují s tíhovým zrychlením g (za dobu t urazí dráhu s, s = 1/2 gt2). Ve skutečnosti se rychlost p. snižuje odporem prostředí, který s rychlostí roste. U povrchu Země je g je přibližně 9,8 m.s-2. V.t. pád jazykový.