pábení

pábení, volně plynoucí, bezbřehé vyprávění. Slovo "pábit" pochází od básnika Jaroslava Vrchlického (který výraz používal, když si odcházel zakouřit), přes okruh přátel pak doputovalo ke spisovateli Bohumilu Hrabalovi, který jeho význam posunul a slovo samotné často používal ve svých dílech. Odtud Hrabalovi pábitelé.