oxytetracyklin

oxytetracyklin [-ín], terramycin - antibiotikum tetracyklinové řady produkované mikroorganismem Streptomyces rimosus. Působí na velký počet bakteriálních druhů i na některé mikroorganismy rezistentní vůči penicilinu nebo streptomycinu.