oxygenasy

oxygenasy [-áz-], enzymy ze skupiny oxidoreduktas. Katalyzují reakce, při nichž jsou atomy kyslíku přímo zabudovány do molekul substrátů.