oxosyntéza

oxosyntéza, katalytická reakce oxidu uhelnatého s olefiny a vodíkem při zvýšené teplotě a tlaku za vzniku aldehydů nebo alkoholů, zejm. vyšších.