oxo-

oxo- [řec.], org .chem. předpona označující karbonylovou skupinu v přítomnosti skupiny nomenklaturně nadřazené. Např. 2-oxopropionová kys. (viz pyrohroznová kyselina). Zastaralé syn. je keto-.