oxid uhličitý

oxid uhličitý, CO2, bezbarvý, nehořlavý plyn, těžší než vzduch. Za atmosférického tlaku sublimuje při -78,5 °C. Je značně rozpustný ve vodě za vzniku slabé nestálé kys. uhličité. Používá se v potr. při výr. osvěžujících nápojů; vzhledem k své nepatrné reaktivitě se používá též k vytvoření inertního prostředí.