oxid uhelnatý

oxid uhelnatý, CO, bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch; t.t. -204,0 °C, t.v. -191,5 °C. Ve vodě je málo rozpustný. Je obsažen v generátorovém a vodním plynu; má silně redukční vlastnosti. Značně jedovatý.