oxid telluričitý

oxid telluričitý, TeO2, bezbarvá kryst., ve vodě nerozpustná látka; znám ve dvou modifikacích, které mají strukturu rutilu a brookitu.