oxid sírový

oxid sírový, SO3, slouč. šestimocné síry s kyslíkem. Vyskytuje se ve třech modifikacích. V plynném stavu existuje monomer, ochlazením kondenzuje na pevný cyklický trimer (SO3)3, označovaný jako γ-SO3. Modifikace α-SO3 a β-SO3 jsou pevné, azbestovitého vzhledu, jejich struktura je tvořena řetězci spojených tetraedrů SO3. Technicky se připravuje oxidací oxidu siřičitého, získaného pražením sulfidových rud nebo spalováním síry za přítomnosti katalyzátoru.