oxid olovičitý

oxid olovičitý, PbO2, hnědý prášek, nerozpustný ve vodě, rozpustný v kyselinách. Připravuje se oxidací olovnatých solí silnými oxidačními činidly, např. chlorem, nebo elektrolyticky.