oxid manganičitý

oxid manganičitý, MnO2, černá, ve vodě nerozpustná látka, v přírodě jako minerál burel. Využívá se jako katalyzátor, např. ve směsi s oxidem měďnatým ke spalování oxidu uhelnatého. V suchých elektrochem. článcích se používá jako depolarizátor.