oxid měďnatý

oxid měďnatý, CuO, černá amorfní látka, v přírodě přítomna jako produkt zvětrávání měděných rud kupritu Cu2O, malachitu CuCo3.Cu(OH)2, azuritu 2CuCo3.Cu(OH)2.