oxid dusičný

oxid dusičný, N2O5, bezbarvá kryst. látka, která se na vzduchu roztéká. T.t. 30 °C (rozkládá se). Anhydrid kys. dusičné, ze které se připravuje dehydratací.