oxid chlorový

oxid chlorový, Cl2O6, tmavě červená, na vzduchu dýmající kapalina, t.t. -l ° C. Vzniká působením ozonu na oxid chloričitý.