oxid boritý

oxid boritý, B2O3, bílá látka, získává se úplnou dehydratací kys. borité. V žáru měkne na viskózní taveninu, která po ochlazení ztuhne na látku podobnou sklu. V práškové formě reaguje s vodou za silného vývoje tepla na kys. trihydrogenboritou.