oxid arsenitý

oxid arsenitý, As2O3, neprůhledná, kryst. látka, t.t. 310 °C, t.v. 460 °C. Připravuje se pražením arsenových rud. Triviální název arsenik. Prudký jed.