otec a syn Gerstnerové

otec a syn Gerstnerové, viz Gerstner František Antonín, Gerstner František Josef. 1. Gerstner František Antonín, rytíř, 11. 5. 1795 - 12. 4. 1840, č. technik, syn Františka Josefa G.; vybudoval první koňskou žel. Č. Budějovice-Linec (1827-29) a stal se jejím prvním ředitelem. Později postavil první veřejnou parní žel. z Petrohradu do Carského Sela (1837). 2. Gerstner František Josef, rytíř, 23. 2. 1756 - 25. 7. 1832, č. fyzik a technik, otec Františka Antonína G.; prof. univ. v Praze. Soustředil se na otázky aplikované mech., zvl. stav., hydrodynamiky, vodní dop. Jeho zásluhou byla Č. stavovská inženýrská škola v Praze přebudována 1803 na polytechniku; od 1806 byl jejím ředitelem. Zkonstruoval první parní stroj v Čechách (1807). Navrhl stavbu žel. z Č. Budějovic k Dunaji (1807). Spisy: Teorie vln, Příručka mechaniky.