ortoepie

ortoepie [řec.], nauka o spisovné výslovnosti: ortoepická norma stanoví zásady správné výslovnosti jednotlivých hlásek (ortofonie), jejich kombinací, zachovávání kvantity, správného přízvukování slov. Česká o. je kodifikována příručkou Výslovnost spisovné češtiny I (výslovnost slov českých) a Výslovnost spisovné češtiny II (výslovnost slov přejatých).