opylení

opylení, polinace, opylování - přenesení pylu z prašníku na bliznu u krytosemenných rostlin nebo na vajíčko u rostlin nahosemenných. O. je podmínkou zúrodnění vyšších rostlin. Pyl přenáší hmyz, vítr i voda. Samoopylení (autogamie) je o. pylem z téhož květu; allogamie je o. pylem z květu jiného jedince.