opulence

opulence, [lat.] zast. a kniž. hojnost, bohatství, nadměrné množství, nadbytek. Odtud příd. jm. opulentní a přísl. opulentně apod.