opuka

opuka, vžité označení slabě písčitého slínovce, nažloutlého až žlutohnědého s hojnými organickými zbytky. Stav. kámen.