optické spektrum pevných látek

optické spektrum pevných látek, spektrum odpovídající přechodům mezi energetickými hladinami pevné látky (v.t. pásová teorie pevných látek). Přechody nastávají mezi valenčním a vodivostním pásem, ale i mezi hladinami ležícími v tzv. zakázaném pásu, které odpovídají nečistotám nebo poruchám. Charakteristické spektrum má též exciton.