optické spektrum

optické spektrum, spektrum prošlého nebo emitovaného opt. záření. Energie (vlnová délka, frekvence) absorbovaných nebo emitovaných fotonů odpovídá rozdílům mezi zúčastněnými energetickými hladinami látky. Z o. s. lze nedestrukčně získat informace o stavu a struktuře dané látky a o obsazení jejích energetických hladin (v.t. elektron-fotonová interakce). Interpretace o. s. není možná pomocí klas. fyz., je třeba užít kvantovou teorii, jejíž pomocí lze odvodit příslušné energie fotonů i pravděpodobnosti přechodů (určují jejich intenzitu).