optické leštění

optické leštění, konečná úprava opt. prvků (hranolů, čoček). Při mech. leštění se používají lešticí suspenze (pemza, oxid ceričitý) na lešticím kotouči (ze smoly, dřeva), při chem. leštění se využívá účinku směsi kys. fluorovodíkové, sírové a vody za zvýšené teploty (okolo 50 °C).