optické kmity

optické kmity, kmity atomů vícesložkových látek, kdy různé atomy v téže elementární buňce se pohybují opačným směrem, což je spojeno se vznikem dipólového momentu. Těžiště elementární buňky zůstává prakticky v klidu. Tento dipólový moment ovlivňuje opt. vlastnosti látek.