optická soustava

optická soustava, soubor vhodně uspořádaných zrcadel, čoček, hranolů, mřížek, opt. filtrů, štěrbin a jiných prvků, který žádaným způsobem zpracovává světlo (vytváří spektrum, polarizuje, absorbuje část spektra, vytváří rovnoběžný či sbíhavý svazek, zvětšuje či zmenšuje obraz).