optická hustota

optická hustota, zn. D , dekadický logaritmus převrácené hodnoty poměrné propustnosti T (podíl světelného toku propuštěného látkou a dopadajícího na látku), D = log (l/ T ). Charakterizuje opt. propustná prostředí, závisí na vlnové délce záření.