optická dráha

optická dráha, součin indexu lomu a délky geom. dráhy světla. Rovnost opt. drah je ekvivalentní stejné době průchodu světla po nich.