optická astronomie

optická astronomie, zákl. obor observační astr., který zahrnuje všechny pozorovací metody a přístroje v opt. oboru spektra. K nejdůl. patří fotometrie a spektroskopie.