optická anizotropie

optická anizotropie [-ty- -ny-], vlastnost prostředí nebo jednotlivé molekuly způsobující, že odezva na opt. záření závisí na směru jeho šíření a na polarizaci.