optická aktivita

optická aktivita [-ty- -ty-], optická otáčivost - schopnost látek stáčet rovinu jimi procházejícího polarizovaného světla. Je dána jejich chirální stavbou. Pokud je chiralita látky dána uspořádáním jejich molek. v krystalové mřížce, zaniká o. a. po rozpuštění nebo roztavení (u většiny anorg. slouč.). Je-li sama struktura molekuly látky chirální, zůstává o. a. zachována (většina org. látek). Opt. akt. slouč. se vyskytují jako dva opt. izomery (enantiomery či antipody). Jejich směs l :l je opt. neakt. Téměř všechny přír. látky jsou opt. akt. O. a. se zjišťuje pomocí chiropt. metod, např. polarimetrií. Z výsledku měření o. a. např. pomocí rotační disperze, resp. cirkulárního dichronismu se určuje sterická stavba molekuly.