oprese

oprese [lat.], utlačování, omezování (svobody), potlačování. Odtud opresivní - opresivní totalitní režim; též v lék. - pocit stísněnosti.