reforma kalendáře

reforma kalendáře, oprava kalendáře, při které se dosahuje co nejlepší shody mezi občanským a tropickým rokem. Dosud byla provedena juliánská a gregoriánská reforma kalendáře.