oprávnění

oprávnění, subjektivní právo - práv. normou přiznaná určitá míra možného chování; je právně zaručena tím, že v práv. vztahu jí odpovídající povinnost je vynutitelná státní mocí.