oprám

oprám [něm.], st. ozn. pro vytěženou a zaplavenou důlní jámu, a to jak propadlou, tak po povrchové těžbě v uhelných oblastech.