opona

opona, předěl oddělující v div. jeviště od hlediště; je obvykle látková, bezpečnostní (protipožární) o. je kovová. Do evr. div. byla o. zavedena na zač. 17. století německým div. architektem J. Furttenbachem. Bývá výtv. zdobena např. opona Národního divadla v Praze vytvořená V. Hynaisem.