oplození

oplození, amphigonia 1. zool . splynutí samčí pohlavní buňky (spermie) a samičí pohlavní buňky (vajíčka) v jedinou buňku (zygotu), která získává dědičné vlohy obou rodičů; vyvíjí se z ní nový jedinec. U prvoků splývají většinou oba celí jedinci (hologamie). U mnohobuněčných živočichů splývají gamety různé velikosti, tvaru a pohyblivosti - makrogamety a mikrogamety (anizogamie). Nejvyšším stupněm je oogamie, při níž splývá vajíčko se spermií. U živočichů se vyskytuje o. vnější, které se uskutečňuje mimo tělo samice (u většiny bezobratlých a nižších obratlovců, například u ryb), a o. vnitřní, při němž se o. uskutečňuje uvnitř těla samice, např. u ptáků a savců. - U člověka viz oplodnění; 2. bot . zúrodnění - pohlavní akt, kterým se ze dvou haploidních pohlavních buněk (samčí i samičí gamety) po splynutí jejich jader i cytoplazmy vyvíjí diploidní buňka - zygota, z níž se buněčným dělením a diferenciací buněk a pletiv vytváří zárodek (embryo) rostliny další generace. Proces o. rostlin se během vývoje rostlin na Zemi postupně vyvíjel z nejjednodušších forem kopulace až ke složitým pohlavním procesům, které se uskutečňují v květech vyšších rostlin.