oplůtková pastva

oplůtková pastva, způsob pastvy skotu nebo ovcí na dočasně nebo trvale vymezeném dílu pastviny (oplůtku). K oplocení oplůtků se používají dráty, tyčovina nebo uzlíčkové pletivo. Dočasné oplůtky se ohrazují el. ohradníkem. O. p. je výhodná z hlediska organizace a dávkování pastvy.